Bordar

From Wikisign
Cat. bordar
Cast. ladrar


Aquest vídeo correspon a gos per l'expressió facial. S'hauria de substituir per un amb una expressió adequada pel verb "bordar-- Administrador 15:17, 31 gen 2009 (CET)
Altres significats Otros significados[edit | edit source]

També pot significar gos, amb una adaptació de l'expressió fàcial.


Vegeu també: También puedes ver: [edit | edit source]