Barack Obama

De Wikisign
Cat. Barack Obama
Cast. Barack Obama
Configuracions utilitzades
¿No ves el video? Abre otra ventana e inténtalo de nuevo, o consulta la ayuda
Barack Obama, 44è President de EE.UU. (2009)


[editar] Signe Signo

Són les inicials B.O.

  • El signe ha estat extret del vídeo següent: [[1]]
Herramientas personales
Idioma