Aprovar

From Wikisign
Cat. aprovar
Cast. aprobar
Configuracions utilitzades