Any

From Wikisign
Revision as of 19:29, 17 December 2009 by ArinArin (talk | contribs) (IW:dgs)
Cat. any
Cast. año
Estacions i mesos de l'any
Hivern Gener
Febrer
Març
Primavera Abril
Maig
Juny
Estiu Juliol
Agost
Setembre
Tardor Octubre
Novembre
Desembre


Media:Any.flvAltres significats Otros significados

També s'utilitza aquest signe per aniversari.


Vegeu també: También puedes ver: