Aniversari

From Wikisign
Cat. aniversari
Cast. cumpleaños
Altres significats Otros significados

També s'utilitza aquest signe per any.


Vegeu també: También puedes ver: